Proiecte

Scopul Asociatiei “Evolve” este de a cunoaste problemele societătii în care trăim si de a valorifica aceste cunostinte prin derularea unor proiecte menite să aducă progres
Promovarea valorilor crestine, democratice, a pluralismului, tolerantei si antirasismului, a demnitătii si libertătii umane;
Încurajarea relatiilor dintre diverse organizatii ne-guvernamentale pentru formarea si promovarea democratiei europene, a unei mentalităti europene si respectarea valorilor comunitare;
Acordarea de ajutoare umanitarepentru persoanele defavorizate si crearea unui spirit civic de întrajutorare si întelegere a acestora
Sensibilizarea societătii private în sponsorizarea unor activităti sociale si umanitare

 

Proiectul „Drogurile te lasă singur!” a fost implementat în perioada februarie-iunie 2011, prin Programul T.I.A.
Scopul proiectului a constat în informarea, constientizarea si sensibilizarea elevilor si a studentilor din cinci institutii de învătământ si a comunitătii craiovene cu privire la efectele nocive ale consumului de droguri. Astfel, am derulat ca principale activităti:
a) seminarii în patru licee si un campus universitar.
b) campanii sociale de informare, constientizare si sensibilizare a comunitătii craiovene cu privire la amploarea pe care a căpătat-o consumul de droguri în rândul tinerilor din orasul nostru.
c) campanii media si new-media prin intermediul cărora am dorit să ne transmitem mesajul antidrog, să asigurăm o vizibilitate mai mare a proiectului si să diseminăm rezultatele obtinute.
d) cercetarea socială a fost realizată pe baza chestionarelor aplicate elevilor participanti la seminarii. Am dorit să cunoastem perceptiile si atitudinile lor în raport cu consumul de droguri, nivelul de cunoastere a efectelor nocive pentru sănătatea fizică si mentală, caracteristicile grupurilor vulnerabile,

 

Între 06.06.2011 – 27.02.2012 Asociatia Evolve a organizat o campanie de stimulare a tinerilor de a se implica activ în evolutia si progresul social-economic al României, Campania a constat într-un ciclu de 5 conferinte sustinute la Casa de Cultură a Studentilor Craiova

Toti suntem egali: A durat 4 luni si a fost desfăsurat în localitatea Craiova de către Asociatia Evolve, prin finantarea Programului Tineret în Actiune. În proiect au fost implicati 10 voluntari si alti 6 tineri, membrii ai grupului de initiativă.
Având ca principală temă incluziunea socială, scopul proiectului a fost acela de a facilita integrarea în comunitatea craioveană a unui număr de 10 tineri ce apartin unor culturii si etnii diferite (tineri din Republica Moldova, Bulgaria, tineri de etnie romă).
Principalele activităti desfăsurate de echipa Toti suntem egali au fost:
Campanii de informare publică;
derularea unor workshop-uri pe tema principală a proiectului (dezbateri, jocuri de cunoastere, de rol si consolidare a echipei, exercitii de creativitate, concursuri de idei);
derularea unor seminarii în campusurile universitare, în vederea informării despre drepturile si obligatiile cetătenilor europeni (dezbateri, prezentări multimedia, scenetă);
participarea la evenimente socio-culturale (piese de teatru, expozitii, film, concert filarmonică, concert folk, vizite la grădinile naturale din oras);
elaborarea unei noi strategii de incluziune socială;

Dance along: culture shock therapy – proiect transnational în cadrul căruia am fost cooptati ca parteneri de La Fédération d’Animation Rural en Pays de Vilaine, Franta. proiect ce a avut ca temă diversitatea culturală, promovând în acest sens principii europene precum multiculturalismul si multilingvismul. La acest proiect au mai colaborat alte 4 organizatii din tări membre ale U.E. , fiind implicati în schimbul de tineri 40 de persoane cu vârsta cuprinsă între 18-25 de ani.

Asociatia Evolve a implementat în perioada 01.05.2011 – 01.09.2012 proiectul „H.A.I .!” cu scopul de a preveni si diminua consumul de droguri în rândul adolescentilor. Proiectul a fost finantat prin Programul Tineret în Actiune.
Activităti:
– Organizarea unei scoli de vară timp de 6 zile alături de cei 8 participanti directi la proiect, tineri cu risc ridicat la consum de droguri.
– Sustinerea unui seminar pe tema efectelor nocive ale consumului de droguri.
– Organizarea a două mese rotunde, prima cu tineri din cadrul D.G.A.S.P.C., cea de a doua cu membrii ai organizatiilor non-guvernamentale si reprezentanti ai presei.

Craiova 2.0nline – Sustinerea unor conferinte cu teme legate de mediul online, la care au participat tineri craioveni
– au avut ca obiective prezentarea blogging-ului ca business, hobby si sursă de informare
Prezentarea mediului internaut – caracteristicile sale. Proiectul este multi-anual si se desfăsoară în perioada scoala altfel. Partenerul principal al acestui proiecte AsBO (Aociatia Bloggerilor Olteni)

Stop abuzului de alcool este un alt proiect derulat de către Asociatia Evolve în parteneriat cu AsBO, CSR Nest si Heinken pentru Comunităti. proiectul s-a derulat în 8 scoli din 8 localităti din judetul Dolj: Craiova, Valea Stanciului, Bucovăt, Breasta, Teslui, Cerăt, Sadova si Lipovu
obiectivele proiectului au fost: informarea si constintizarea elevilor si părintilor cu privire la riscurile pe care le implică consumul abuziv de alcool, derularea de activităti socio-educative care să-i atragă pe elevi si să-i determine să stea departe de consumul de alcool, crearea si lansarea unei aplicatii de mobil pentru telefoanele cu sistem Android prin care să fie notificate abuzuri ale consumului de alcool, derularea unei campanii informative în media, new-media cu privire la riscurile consumului abuziv de alcool.
realizări ale campaniei: peste 400 de elevi cuprinsi în activitătile proiectului la care se adaugă părintii acestora si profesorii lor care au fost instruiti cu privire la modul în care să abordeze problematica, numeroase personalităti locale si nationale implicate în sustinerea campaniei, numeroase articole de presă/blogg, emisiuni radio care au promovat mesajul proiectului nostru, o aplicatie de mobil, disponibilă în sistem andorid – gratuită, prin care se pot trimite notificări cu privirea la consumul abuziv de alcool

Copăcelul Bloggosferic – este o activitate prin care am dorit să atragem atentia publicului cu privire la lipsa spatiilor verzi din orase si alte localităti si dispari?ia celor existente. actiunea a constat în plantarea de puieti de pomi (specii diferite) în incinta scolii generale Alecsandru Macedonski din Craiova si pe raza localitătii Caraula din judetul Dolj. Mesajul initiativei noastre a fost sustinut si de către AsBO, cei care au dat si numele acestei initiative, dar au si promovat prin intermediul unor articole actiunea.